Andere technieken

Regressietherapie
richt zich onder meer op ervaringen uit het verleden die in het heden een te zware tol eisen. Zo kunnen overtuigingen uit het verleden doorwerken in het heden en daarmee nog steeds actueel zijn. De methode is gericht om naar de oorsprong terug te keren van de belemmerende overtuiging en deze bij te stellen naar de realiteit van nu.

Reïncarnatietherapie
richt zich op de ervaringen uit een vorig leven. Voor therapie is daarbij de beleving essentieel. Of een vorig leven echt is geweest of niet is voor therapie niet van belang. De rode draad van de beleving is altijd verbonden met het dagelijkse leven.

Hypnotherapie
richt zich op de taal, symboliek en kracht van het onderbewuste. Deze methodiek kan ondersteuning bieden bij bijv. pijnklachten of innerlijke conflicten.

Methodisch werken met de transcendente functie van lichaamstaal en intonatie
In onze lichaamstaal en/of intonatie ligt vaak het antwoord op onze vragen verscholen. Door specifiek in te zoomen op de gebaren die we maken, kunnen deze antwoorden bewust worden gemaakt.

Body Drumming
Als beiden hersenhelften actief worden betrokken in je probleemstelling of uitdaging kan je tot een meer gebalanseerde creatieve oplossing of inzicht komen. Een bijzondere techniek die bij coaching goed van pas kan komen.

Naast de vermelde methodieken kunnen ook oefeningen afkomstig uit NLP, Bio-Energetica, Rebirthing en andere vormen worden toegepast.