Hoe

Innerlijk-kind-werk
Richt zich op het verleden, waarbij vooral de kinderjaren en bijvoorbeeld de kindrollen de specifieke focus zijn. Rollen die we in ons volwassen leven vaak nog hanteren en van invloed zijn op relaties met onze familie, vrienden kennissen en collegae. Het werken met het innerlijke kind is een bijzondere werkvorm die helpt om zelfrespect, zelfacceptatie van binnenuit te laten groeien. Meer over Innerlijk-kind-werk.

Meditatie
Ontspannen, zonder oordeel waarnemen wat er zich afspeelt in en buiten je. Dan opent zich de ruimte, de stilte die herstel brengt. Osho leert dat als iets echt ten volle is gezien, het losgelaten wordt. De actieve meditaties zijn ontwikkeld om tot meditatie te komen. Deze zullen gedurende het traject worden ingezet, tijdens de sessie, thuis en evt. in groepsverband. Meer over actieve meditaties.

Andere technieken
Er zijn allerlei andere technieken die in de begeleiding kunnen worden ingezet om behulpzaam te zijn om verder te (kunnen)  ontwikkelen.