Innerlijk Kind

Ont-moet je kind, ont-moet je Zelf

Innerlijk-kind-werk richt zich op het kind in jezelf; oorspronkelijk de bron van enthousiasme en creativiteit.

Door het leven leren we, groeien we en raken we op de één of andere manier verwond en gekwetst. We leren in het leven al vrij vroeg te overleven en ons aan te passen aan hetgeen van ons verlangd wordt of ons juist daar tegen af te zetten. Hoe we het ook oplossen, we raken verwijderd van ons zelf.

Dit werk richt zich niet direct op wat we meenemen aan rijkdom en wijsheid, maar op het ‘onvervulde’. De soms verstilde, maar levende momenten van angst, boosheid en/of pijn in ons leven, die nog altijd impact hebben op ons zijn. Onze bekende en onbekende bronnen van rijkdom en wijsheid komen later wel aan bod, zij dienen zich vaak aan als bronnen van kracht.

Met innerlijk-kind-werk gaan we op weg om het contact met onze oorspronkelijkheid te helen. Dat kan door het gekwetste kind te (h)erkennen en zelf als een goede ouder dat kind (te leren) op te vangen en te koesteren. Al doende leren we te aanvaarden en accepteren wie we werkelijk zijn. Het werken met het innerlijke kind is een bijzondere werkvorm die de ruimte creëert om zelfrespect, zelfacceptatie van binnenuit te laten groeien.

Het kind in jezelf ontmoeten
Onderweg kunnen we kinderen van allerlei leeftijden ontmoeten. Vrolijke, stille, blije, boze, eenzame, bange en/of verdrietige kinderen. Soms zijn ze blij ons te ontmoeten, soms zijn ze boos op ons. Soms vertolken ze onze allergie, soms onze grootste kwaliteit. Soms eisen ze bewijs van onze loyaliteit en kan contact langzaam, alleen stap voor stap opgebouwd worden. Zoals we contact maken in de buitenwereld met alle verschillende mensen, zo kan dat in de binnenwereld net zo divers zijn.

Contact en liefde
Het innerlijk-kind-werk gaat over in contact komen met het kind in je en het gaat bovenal over hoe alles in ons (en buiten ons) liefde nodig heeft om te leven en te helen. Door de aanvaarding, liefde en respect voor het kleine en kwetsbare word je krachtiger.
Ik ervaar het als een wonder en rijkdom hoe we door de moed te hebben om onze aandacht te richten op wie we eigenlijk niet willen zijn, we groeien naar wie we echt zijn. En dat is uiteindelijk vele malen mooier, groter en waarachtiger, dan wie we in beginsel eigenlijk wilden zijn.

Aanvaarding
Het is uiteindelijk niet door het trainen van de ‘stoere ik’, maar door open te staan voor een kind dat pijn heeft, in ons, een kind dat gehoord wil worden, gezien wil worden of op erkenning wacht. Verstilde, maar levende momenten van angst en/of pijn in ons leven, die nog altijd impact hebben op ons zijn. Het is de liefde die verlossing brengt. Eigen liefde voor wie we zijn. In alle grootheid en kleinheid. In licht en donker. Sterk en zwak. Naar totale aanvaarding van wie we zijn door totaal in contact te zijn met wat is. Zonder censuur.

Methode
Innerlijk-kind-werk lijkt van buitenaf misschien een methode of structuur. Ik ervaar de ontmoeting met het kind als even waardevol en bijzonder als de ontmoeting met ieder ander. Voor mij gaat het over meer dan werk, therapie of methode. Ik hoop dat ook in de manier waarop ik ermee werk uit te dragen.

Achtergrond
Innerlijk-kind-werk kan je als bijzondere vorm van regressietherapie beschouwen. Maar ook als Voice dialoge, Gestalt of Transactionele analyse.
Vanuit verschillende disciplines zijn het verwonde kind, het gekwetste of het innerlijk kind benoemd. Niet alle disciplines hanteren dezelfde benadering.
Van een kind dat op moet groeien tot een baby-buddha, zoveel disciplines zoveel benaderingen. Jung beschouwde het Innerlijk kind als archetype dat we ook terugvinden in de vele sprookjes over het helden kind.

Mijn oorsprong voor Innerlijk-kind-werk ligt in de inspirerende, liefdevolle lessen van Trisha Caetano op het Atma en later in de 2 jarige Professional Inner Child Integration Therapy Training.

Trisha studeerde eerst aan de universiteit van Oregon en later aan Portland University. Ze heeft daarna Client Centered Therapy gestudeerd bij Carl Rogers. Ze is voorzitter geweest van de Association for Past Life Research and Therapy (APRT). Ze heeft een uitgebreide achtergrond in Gestalttherapie en maakt verder gebruik van psychosynthese, Inner Child en TA.